liceummundi.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
liceummundi.blog.bielsko.pl/rss
strona główna - liceummundi.blog.bielsko.pl

Komentarzy (3)

Ornament i zbrodnia

  

Czyli

Ukąszenie Loosa


Liceummundi to miejsce, w którym wielokrotnie pochylaliśmy się nad historią miasta, nad jego dziejami, kształtem, urbanistyką i przemianami, jakie towarzyszyły obu połączonym w jeden organizm osadom. Stosunkowo niewiele miejsca poświęcałem jednak na coś, co stanowi o wyjątkowości tego wycinka świata, który nas otacza - na architekturę. Owszem, czasem pojawił się jakiś wpis dotyczący stricte tematu architektury, był również kilkuczęściowy mini-cykl "Stronnicza i subiektywna historia bielsko-bialskiej architektury". Ale dziś odnoszę wrażenie, że to wszystko mało. Stanowczo za mało, aby oddać istotę problemu.

A przecież nie można mówić o pięknie tego miasta, nie można mówić o jego walorach, istocie i oryginalności, jeśli tematu bielskiej i bialskiej architektury dotkniemy tylko pobieżnie.

O tym, by zrozumieć tę architekturę, aby pojąć jej piękno zaklęte w liczbach, liniach i plamach, trzeba mówić ciągle i nieustannie. Należy przypominać, męczyć i drażnić. Dlaczego?
Celu tego działania dziś jeszcze nie zdradzę, ale zaręczam, że ma on dość istotne znaczenie. Jednak będzie można mówić o nim dopiero, gdy przejdziemy wzdłuż i wszerz nasze miasto w poszukiwaniu piękna i gdy zobaczymy tego piękna wystarczająco dużo.

Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego wielu z nas krzywi się na widok klasycystycznej fasady, barokowej wieży, czy neogotyckiej kaplicy? Wiem, wiem, pośród Czytelników Liceum mundi takich krytyków historyzmu jest niewielu, ale w realu wygąda to różnie.

Dlaczego czasem niektórych drażni i dają oni temu wyraz? Ja się zastanawiałem. I to wielokrotnie. Ale nijak nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Dlaczego zaklęte w kamieniu proporcjonalne, harmonijne linie budzą tyle negatywnych emocji? Czemu wielu z nas woli proste gładkie powierzchnie, lustrzany połysk, chłodny, sterylny blask współczesności...?

Aby się dowiedzieć, postanowiłem zapytać kilku spośród krytyków architektury historyzującej, co ich w niej tak bardzo odpycha? Dlaczego taka właśnie architektura na nich nie działa, albo właśnie działa, ale a rebours?

Odpowiedź była zdumiewająca. Dla kilku moich rozmówców taka klasyczna, historyczna - nazwijmy to - "szata miejska", była zwyczajnie nudna. Opatrzyła się i, wyzierając z co drugiej elewacji w mieście, budziła raczej znużenie niż ekscytację, ziewanie zamiast zachwytu.
I takie podejście było jeszcze dla mnie (z powodów czysto psychologicznych) jak najbardziej zrozumiałe.
Dla innych największy problem stanowiła niedzisiejszość tej architektury, jej "muzealność". Nieprzystająca do charakteru współczesności archaiczność. Również i to można był jakoś zaakceptować. Inni krytykowali w niej brak piętna epoki (to taki współczesny architektoniczny fetysz). Zaś dla pozostałych największym problemem była... ornamentyka. Tak, właśnie zdobienia! To ponoć one, a właściwie ich rzekomy przesyt, nadstan, przesada, jest w tej architekturze nie do zniesienia.

Zauważyłem, że ten ostatni argument pojawia się obecnie bardzo często, ba! nagminnie. Również w dyskusjach specjalistów - architektów, plastyków, artystów i urbanistów... Mówi się bowiem często o nadużyciu ornamentu w architekturze współczesnej i o nadreprezentacji zdobień na przestrzeni wieków. Odnoszę nawet wrażenie, że ornamenty te stały się największą zmorą dzisiejszych czasów, synonimem bezguścia, urbanistycznego antykwariatu, wtórności, braku twórczych ambicji i architektonicznego obciachu.

Słowem, w ornamencie zaklęto całe zło dawnej architektury, wmawiając maluczkim, że historyzm to nic innego jak właśnie ornament i jego nadużycie.
Dlaczego tak się stało? Kto rozpoczął to szaleństwo?

W 1913 roku, na łamach „Cahiers d'aujourd'hui", austriacki architekt Adolf Loos opublikował esej pod znamiennym tytułem "Ornement et crime" (Ornament i zbrodnia). Myślą przewodnią tego - jak się potem okazało - kultowego dla środowiska modernistów i twórców Bauhausu tekstu była negacja ornamentu jako zjawiska dawno przebrzmiałego. Dekor w tym artykule sprowadzony został do funkcji prymitywnych bazgrołów, jakie są charakterystyczne dla wieku dziecięcego. Ornament w architekturze jest więc według Loosa etapem dziecka, niedojrzałości, infantylizmu, tym etapem w procesie rozwoju, z którym trzeba się rozstać, pragnąc wejść w "dorosłe" architektoniczne życie.

Nie wiem, co kierowało Loosem, jakie pobudki leżały u podstaw tych niewczesnych, dramatycznie wręcz tendencyjnych rozważań, dość powiedzieć, że ten pokręcony pogląd natrafił na szczególnie żyzny grunt i pokutuje wśród architektów do dziś. Przetrwał w płaskich modernistycznych eksperymentach funkcjonalizmu, ekspresjonizmu, architektury organicznej i bauhausu (razem z charakterystycznym dla niego "less is more"). Zrealizował się w konstruktywizmie, dekonstruktywizmie, architekturze nazistowskiej i socrealizmie, chociaż w obu ostatnich przypadkach ornament pojawił się nawet w nadmiarze, to jednak nabrał zupełnie innego, złowieszczego znaczenia! W pewności utwierdziły go High-tec, Blob, oraz brutalizm. Wszystkie one zimne, proste, oszczędne, standaryzowane jak serek homogenizowany, jak betonowa trelinka i równie bezduszne.


We wszystkich zdobienie prawie w ogóle nie istniało!

Taki trend.


Dziś, patrząc na tę ponad stuletnią historię zapoczątkowanej przez Loosa nienawiści do ornamentu, można dojść do wniosku, że austriacki architekt świetnie wykonał swoje zadanie. Dekor zwany ornamentem na dobre zniknął z naszych miast, ulic i kamienic. Stał się zjawiskiem wyklętym, niechcianym. Został wywołańcem pojawiającym się tylko na zabytkach.

Trochę w tym racji jest. Ale tylko trochę i tylko w pewnym, nie do końca profesjonalnym kontekście.


Ornament jako zjawisko nigdy, powtarzam, nigdy nie egzystował bez szerszego planu. A właściwie - planów. Mógł pojawić się jako uzupełnienie rysunku fasady, wszędzie tam, gdzie wymagany był szczególny akcent. Mógł zostać dodany jako wypełnienie przestrzeni, podkreślenie charakteru (np. w budowlach neogotyckich pojawiały się zworniki, gdzie szczytowe klińce, na modę gotycką ozdabiano bogatymi dekorami), a czasem po prostu jako zwykłe zdobienie, rys specjalny mistrza.
W całej historii architektury raczej nie spotykało się (poza nielicznymi wyjątkami - w naszym mieście też są takie przykłady), aby ornament pojawiał się... "bo tak!"

Natomiast bardzo często było tak, że praktyka umieszczania ornamentów na fasadach kamienic obciążona była niezwykle surowym reżimem. Po prostu wynikało to z powszechnie znanych i obowiązujących, ściśle przestrzeganych zasad.
Nikomu do głowy nie przyszło upstrzyć ni w pięć, ni w dziewięć elewację kamienicy ornamentem tylko po to, by był.
Dekor stanowił element służebny, nigdy nie był środkiem samym w sobie. I choć był immanentną cechą architektury na przestrzeni wieków, był do niej dodatkiem, nie jej esencją.


Jeśli więc pojawiał się w projektach, to w słusznym miejscu, we właściwej liczbie i w sposób całkowicie uzasadniony.

Dlaczego więc dzisiaj ten ornament wzbudza takie negatywne emocje, staje się czymś, co dyskredytuje ówczesną architekturę w oczach wielu, nawet uznanych znawców, dlaczego przekreśla wspaniałość tamtych dzieł, razi coponiektórych? Dlaczego ukąszenie ideą Loosa stało się tak dotkliwe i długotrwałe?


Bo kojarzy się z miastem sprzed dekad i wieków? Bo irytuje pomysłowością i bogactwem form? Bo zawstydza dzisiejszych architektów szkła i teowników?
Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w następnych wpisach, teraz natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fakt zazwyczaj w dyskusji o architekturze historyzującej pomijany: ornament, choć być może faktycznie nieco przebrzmiał, nie jest bynajmniej jedynym elementem opisującym dawną architekturę i nadającym jej charakter, nie jest też elementem najważniejszym.

Architektura bowiem rządzi(ła) się również innymi prawami, które stanowiły (i nadal stanowią - o czym zapomniano) o jej istocie. Niestety również te prawa i obowiązujące normy odrzucono, aby zwrócić się ku czemuś, czego w wielu przypadkach nawet nie można nazwać architekturą.

Wróćmy więc do reguł, wróćmy więc do naszego pięknego miasta.Proszę spojrzeć na ten obiekt. Znany wszystkim budynek stojący przy Placu Wolności, w ciągu ulicy 11 Listopada, raczej rzadko oglądany jest z tej perspektywy. A jednak taki właśnie kąt spojrzenia daje nam możliwość dotarcia do samego sedna piękna tego gmachu.

Już na pierwszy rzut oka widać, że elewacja "Hotelu Pod Orłem" jest bardzo ściśle podzielona. Mamy tu więc do czynienia z dziewięcioma pionowymi osiami elewacyjnymi (skrajna lewa jest na tym zdjęciu niewidoczna, bo przysłonięta kamienicą Neumanna), przy czym osie te są równomiernie - powiedzielibyśmy rytmicznie - zaakcentowane. Piękno tutaj pochodzi z harmonii symetrii.

Poza podziałem pionowym mamy też do czynienia z równie mocno akcentowanym, ale już mniej regularnym podziałem poziomym. Owa arytmia jest jednak celowa i za chwilę powiemy sobie dlaczego.

Podział poziomy przebiega w czterech następujących po sobie fazach. Idąc od dołu mamy więc przyziemie czyli parter z trzema osobnymi wejściami w drugiej, piątej i ósmej osi elewacyjnej. Ta część budynku, z racji zastosowania dużych okien witrynowych najbardziej odcina się od reszty, stanowi też dla tej reszty solidną bazę, podbudowę.


Druga faza to pierwsze i drugie piętro stanowiące dominan
tę architektoniczną gmachu. Oczywiście w tym przypadku tak naprawdę mamy do czynienia tylko z jednym piętrem, bowiem zarówno okna dolnego rzędu (te z balkonem), jak i górnego należą do tej samej wysokiej i otoczonej galerią sali redutowej.

Trzeci poziom to piętro trzecie wyraźnie odcinające się architektonicznie od pozostałych. Wreszcie najwyższy poziom stanowi piętro ostatnie (także odznaczające się odmienną stylistyką), zwieńczone wolutowym tympanonem z wizerunkiem orła.

Dlaczego ten podział poziomy jest tak nieregularny? Powody są dwa. Po pierwsze gdyby podział poziomy był tak samo regularny jak podział pionowy, mielibyśmy do czynienia z fasadą nudną, prostacką, podobną do szachownicy z równiutko wydzielonymi kwadratowymi lub prostokątnymi strefami. Architektura tamtych czasów starała się unikać takich krzyżowych podziałów.

Po drugie - i wówczas wiedział o tym każdy, nawet początkujący architekt - budynek cechuje się pewną wysokością, a co za tym idzie wraz z wysokością kolejne piętra oddalają się od obserwatora, stają się mniej widoczne, a ornamenty, zdobienia i inne szczegóły coraz słabiej odcinają się na tle fasady. Dodatkowo bryła budynku o równym podziale poziomym stwarzałaby wrażenie ciężkiej i masywnej. Tymczasem chodziło o to, by podkreślić lekkość całej tej monumentalnej budowli... proszę spojrzeć na to zdjęcie:

Regularne pionowe linie, lekko zaakcentowane w rysunku parteru, mocno zaznaczone pilastrami jońskimi powyżej i doakcentowane podziałem kwater okiennych, jeszcze wyżej wyciągnięte lizenami z delikatnymi festonami, aby wreszcie zaniknąć, czy też raczej przejść w formy wazonowe tuż pod samym szczytem - ileż dzięki temu lekkości!

Każdy z tych elementów ma swoją istotną rolę do odegrania w efekcie końcowym. Każdy z nich z osobna staje się dla swojej kondygnacji najistotniejszym walorem, dominantą, która podkreśla wyjątkowość piętra. A wszystkie one wspólnie, w połączeniu, tworzą dodatkowo jednolity, zwarty rytm pionowy. Ta gra jest tutaj konieczna, wręcz nieodzowna, urozmaicając fasadę nadaje jej cech oryginalności.

Łatwo zauważyć, że detal jest tutaj kwestią wtórną. Dekor pomaga tylko w tej grze linii i rytmów, jego rola jest absolutnie służebna. Głównym bohaterem tej elewacji jest przede wszystkim doskonały podział.

____________________________________________________________________________________

Podział to jedna ze składowych piękna. O innych powiemy sobie w następnym wpisie.

2019-11-05 | Dodaj komentarz
AndrzejN
2019-11-20 08:13:38
No nareszcie! Witaj na posterunku!
andrzej
2019-11-20 23:55:08
No, udało się przed rocznicą ostatniego wpisu wrócić do cierpliwie oczekujących. I ta zapowiedź kontynuacji - cieszę się! .
Maciej P.
2019-11-26 19:15:02
Jestem, jestem. Przepraszam za te wieczne opóźnienia (nawet w odpowiedziach na komentarze) ale tym razem wymówka jest inna - wgryzam się oto w pokłady czasu i przestrzeni w celu przygotowania nowych wpisów. Miejmy nadzieję, że owocnie. Pozdrawiam!
Komentarzy (5)

Czasu coraz mniej...

  

Szanowni Czytelnicy

Ewidentnie praca na blogu Liceum mundi nie idzie tak, jak bym sobie tego życzył. Nawał obowiązków, ale również i kilka innych, całkiem już dobrowolnych projektów, pochłania mnie bez reszty. Oznacza to, że na pisanie i komentowanie wpisów na Liceum mundi nie starcza mi zwyczajnie czasu. W istocie - i trzeba to powiedzieć otwarcie - już kilka miesięcy temu byłem zdecydowany definitywnie zamknąć tę stronę, uznając, że formuła bloga wyczerpała się zupełnie. Oczywiście to bardzo wygodne i dość parlamentarne stwierdzenie zawiera wiele prawdy, jednak nie jest prawdziwe do końca. Formuła bowiem nie wyczerpała się, a tylko krąg mych zainteresowań poszerzył się niezmiernie. I choć ten fakt cieszy (bo mam nadzieję, że jest dowodem na rozwój) to wybitnie nie sprzyja pracy nad nowymi wpisami na Liceum...

Z zamknięcia, czy też zawieszenia strony zrezygnowałem uznając, że nie jestem w stanie przewidzieć co wydarzy się za miesiąc, czy za rok. O ile administracja portalu bielsko.biala.pl nie zadecyduje inaczej, pozostanę z Wami z nadzieją, że już niedługo uda mi się wreszcie wrócić do pisania o Bielsku i o Białej. Nie ukrywam, że ta stronka po tylu latach aktywności rzeczywiście stała się "moim miejscem w sieci" i trudno mi sie z nią rozstać.
Niniejszym więc bardzo przepraszam Szanownych Czytelników za przerwę w nadawaniu oraz Komentatorów za brak odpowiedzi.

Tymczasem - aby w swych deklaracjach o braku czasu nie być gołosłownym - przedstawiam Wam, drodzy Czytelnicy owoc jednego z pobocznych, choć wcale nie marginalnych, działań, które od lat zaprzątaja moją głowę na równi z odkrywaniem historii naszego miasta.
Oto druga moja powieść historyczna dla młodzieży.

Honor lontrusa

Już niedługo będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego - jednego z czterech w historii naszego Narodu, udanych zrywów powstańczych - największego spośród nich.

Historia szczególnie bliska mojemu sercu osadzona jest w innym, starszym od Bielska, równie pięknym mieście - Gnieźnie. To mała epopeja powstańcza trzynastoletniego sieroty, który - rzucony w wir wojennej zawieruchy - próbuje ocalić i zachować to, co dla niego najcenniejsze: godność, honor i uczciwość. Historia w swej zasadniczej warstwie fabularnej oparta jest na wydarzeniach, które w roku 1918 i 1919 istotnie miały miejsce, a wzbogacona została o fakty z mojej kroniki rodzinnej.


Polecam serdecznie wszystkim pasjonatom historii i powieści awanturniczo-przygodowych. Ta pozycja skierowana jest przede wszystkim do czytelnika młodego i świetnie nadaje sie jako prezent pod choinkę.

Ale i starszych czytelników (choć młodych duchem) zapraszam do lektury.

Tymczasem... do zobaczenia, być może wkrótce.

2018-12-03 | Dodaj komentarz
gjp
2018-12-04 08:56:09
spokojnie. czekamy ;)
Kajo
2018-12-22 15:38:33
HONOR LONTRUSA będzie prezentem pod choinkę dla mojego wnuka. Przeczytałem i polecam, to dobra literatura dla młodzieży. Panie Macieju, może warto pomyśleć o kontynuowaniu przygód Antka?
Maciej P.
2018-12-25 12:55:28
@ gjp - dziękuję za wyrozumiałość. Materiały zbieram, ale czasu starcza najwyżej na odpowiednie skatalogowanie na dysku. Może od przyszłego roku.
Maciej P.
2018-12-25 12:57:18
@ Kajo - dziękuję za miłe słowo. Proszę dać znać, czy książka spodobała się wnukowi. No i proszę reklamować szerzej wśród bliskich. :-) Wesołych Świąt!
dora
2019-03-27 06:34:35
Bardzo proszę mimo wszystko o kontakt. Interesują mnie zdjęcia starego BCK z drewnianą przybudówką. Być może zostaną wykorzystane w dużej publikacjii.
Komentarzy (1)

Na temperowym tropie

  

Czyli

Zaginione akanty Białej

Zapewne wszyscy znają wspaniałą historię uratowania bialskiego burmistrza Baltazara Damka z rąk Szwedów, skutkiem czego ten zacny mieszczanin podjął szczególne zobowiązania wotywne.
Historia ta wydarzyła się naprawdę. Przynajmniej tak twierdzą kronikarze. Pan Baltazar zwany Balcerem faktycznie uciekł śmierci spod kosy i rzeczywiście w podzięce za uratowanie życia przyrzekł, że w miejscu tej salwacji wystawi krzyż.

Przyrzeczenia dotrzymał. Więcej, już rok później, opodal krzyża stanęła ufundowana przezeń kaplica pod wezwaniem Opatrzności Bożej.

Dziś chciałbym przyjrzeć się bliżej tej właśnie tajemniczej i enigmatycznej bardzo budowli, która stała się protoplastą jednego z najpiękniejszych naszych miejskich kościołów.

Kaplica stanęła w maju 1708 roku opodal Damkowego krzyża. Jej wzniesienie - jako, że dokonało się na gruntach lipnickich, nie zaś bialskich - musiało być poparte zgodą władz. Na szczęście zarówno konsystorz krakowski, jak i sam starosta Bełchacki (przypomnę tylko, że zwolennik protestantyzmu) zgodę wydali. Samo wystawienie kaplicy było inspirowane przez ks. Jana Polaka, który rozumiał, że w Białej, w której pewien odsetek mieszkańców był katolicki, potrzeba było osobnej świątyni.

Co można powiedzieć o kaplicy pw. Opatrzności Bożej?
Bardzo niewiele. Nie wiemy o tej budowli właściwie nic prócz tego, że była mała. I że już w czerwcu tego samego roku... została rozebrana w wyniku ostrego konfliktu z bialskimi protestantami. Rozebranie kaplicy było oczywiście aktem karygodnej samowoli, jednak stało się tak na skutek prowokujących działań jezuickich misjonarzy, którzy przybyli z Krakowa jako obsada duszpasterska świątyni i w celu opieki nad tutejszymi katolikami.

Brutalny ten spór był wówczas bardzo głośny, a w jego łagodzenie włączył się nawet dwór królewski i kuria biskupia.

Być może dzięki temu, że sprawa została nagłośniona, można było, na miejscu rozebranej, ponownie wybudować nową kaplicę.
Z zadaniem uwinięto się błyskawicznie. Nowa, również drewniana świątynia poświęcona została już 5 sierpnia.

Ale, jakby na przekór innowiercom wystawiono ją w większej skali. Była teraz okazalsza i w dodatku pięknie zdobiona.
Za wykonanie temperowych polichromii odpowiedzialny był bielski malarz Johann Mentil.

Na starej mapie "Josephinishe Landesaufnahme 1763 - 1787" widzimy kościółek być może jeszcze sprzed okresu murowanego (choć fundamenty pod budowę nowej, murowanej świątyni poświęcono w 1760 roku), a więc biorąc pod uwagę inercję charakterystyczną dla pracy geometrów i kartografów, wielce prawdopodobne jest, że mapa ta przedstawia właśnie tę drewnianą kaplicę. Z niezbyt czytelnego rysunku można domyślać się, że świątynia budowana była na planie krzyża i wbrew pozorom (o ile w ogóle można ufać ówczesnemu odwzorowaniu) nie była taka mała, jak można by sądzić.

Nie posiadamy żadnego wizerunku tego kościółka. Można więc tylko spekulować, jak prezentował się na zewnątrz i wewnątrz. I o ile spekulacje dotyczące wyglądu zewnętrznego powinny pójść po linii analogii architektonicznej z istniejącymi wówczas i zachowanymi do dziś kaplicami, o tyle wydaje się, że próby odtworzenia wyglądu wnętrza nieistniejącego od ponad 250 lat to już naprawdę czysta fantastyka.
Fantastyka łamane przez bajka.

Ale czy rzeczywiście?

Nie do końca.
Tak się bowiem złożyło, że zupełnie niespodziewanie w sukurs przychodzi nam zupełnie inna, znajdująca się zresztą dziś w obrębie miasta budowla.
Otóż zaledwie trzynaście lat później, to znaczy w 1723 roku ten sam bielski malarz, Johann Mentil, który pięknie wymalował wnętrze bialskiej kaplicy, dostał zlecenie na wykonanie polichromii w... mikuszowickim kościółku pw. Św. Barbary. I - żeby było jeszcze zabawniej - te polichromie w rewelacyjnym stanie dotrwały do dziś.

Rzućmy więc okiem na te cuda, bo przecież trudno zaprzeczyć, że mamy w ten sposób idealną okazję do przyjrzenia się kształtom i barwom, które - nawet jeśli nie dokładnie w takiej formie, to na pewno w bardzo podobnej - olśniewały na ścianach kaplicy w Białej.

Jeżeli uznamy, że kunszt Johanna Mentila przez te trzynaście lat od czasu zdobienia kaplicy nad Niwką do momentu wymalowania kościółka w Mikuszowicach nie wyewoluował zbytnio i nie zmienił się, możemy śmiało założyć, że przynajmniej część z malowanych elementów, które pojawiły się na ścianach u św. Barbary znalazły się wcześniej i w naszej małej kaplicy. Jakie zatem?

Myślę, że sam wystrój nie różnił się zbytnio od tego, co dziś widać w mikuszowickim kościółku. Motywów figuratywnych raczej nie skreślałbym ale trudno rozstrzygnąć jakich form powinniśmy się doszukiwać.

Oczywiście uniwersalne w swej symbolice postaci Chrystusa i Matki Boskiej oraz Apostołów znajdujące się dziś na ścianach mikuszowickiego kościoła, mogły pojawić się i w bialskiej kaplicy - dlaczego nie - bardziej jednak byłbym skłonny sądzić, że tak mała świątynia mogła być raczej (choć oczywiście pewności żadnej nie mam) zdobiona nie przedstawieniami figuratywnymi, a raczej bogatymi ornamentami.

Z technicznego punktu widzenia sądzę, że to właśnie one mogą dać nam jakiś pogląd na niegdysiejszy wygląd kapliczki. Dlaczego?
Bo właśnie zdobienia niefiguratywne, girlandy, wstęgi, festony, motywy owocowe i kwiatowe to w dziedzinie malarstwa ściennego absolutna podstawa. Artystyczna baza, której opanowanie jest malarskim i zdobniczym elementarzem. Zazwyczaj tego typu fundament, po osiągnięciu pewnego etapu, pewnej twórczej dojrzałości, nie zmienia się już, ulega swoistej artystycznej petryfikacji. Albo ewoluuje bardzo nieznacznie. Ale właśnie dlatego, dzięki takiemu "skostnieniu" staje się czymś w rodzaju artystycznego podpisu twórcy. Widać to w dużym stopniu, kiedy porównamy znajdujący się w kościółku św. Barbary malowany gzyms pod sklepieniem i analogiczny (również wykonany przez Mentila i - jak podaje Stanisław Szymański - w tym samym czasie!) gzyms w kościele św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy koło Krakowa. Festony gzymsowe są tu niemal identyczne. To dlatego właśnie uważam, że jeśli mielibyśmy dopatrywać się jakichś charakterystycznych, typowo Mentilowskich form, to powinniśmy skłonić się raczej do form prostych.

Prosty, trochę nawet toporny motyw kiści z elementem kwiatowym w architektonicznym sztafażu to zdobienie kazalnicy. Jest nieco schematyczny, ale nie sposób odmówić mu uroku.

Tutaj już mamy do czynienia z bardziej finezyjną i skomplikowaną kompozycją akantową o bardzo harmonijnym układzie i zgrabnym wkomponowaniu w płaszczyznę sufitowej kwatery.

Iluzjonistyczny gzyms (czy też raczej fryz) udekorowano z podobną dbałością o harmonię układu. Tutaj znów wykorzystano popularny wówczas kapuściany motyw akantu.

Czy którykolwiek z tych elementów mógł kiedyś ozdabiać ściany kaplicy Opatrzności Bożej w Białej? Tego nie dowiemy się już chyba nigdy. Ale z dużym prawdopodobieństwem możemy wskazać na mikuszowickie girlandy i formy roślinne i stwierdzić: Jeśli w kaplicy nad Niwką były ornamenty, to najpewniej wyglądały właśnie tak!

Można również domyślać się, że cała praca została wykonana, podobnie jak w Mikuszowicach i w Modlnicy, przy pomocy tempery na kredowym podkładzie.

Wszystkie powyższe wywody to - rzecz jasna - czysta spekulacja. Nie dowiemy się już dzisiaj, jak kaplica w Białej mogła wyglądać. Tego możemy się tylko domyślać. Analogie jednak nasuwają się natarczywie i o ile sama sylwetka kaplicy pozostaje w sferze zupełnych domysłów, to już jej wystrój możemy sobie, przynajmniej bardzo ogólnie, ale ze sporym prawdopodobieństwem, wyobrazić.


PS

Jest jednak jeszcze coś.

W półmroku kościoła św. Barbary łatwo to przegapić. A przecież stanowi coś w rodzaju zwornika, klamry spinającej dwie świątynie, dwie epoki, dwa odmienne światy. Oto nad drzwiami wejściowymi, na wewnętrznej ścianie kruchty widnieje takie oto Coś:

Zachowana do dziś charakterystyczna kompozycja wydaje się być niepozorna, ale przecież... No właśnie - pierwsza kaplica w Białej nosiła wezwanie... Opatrzności Bożej!
Oko Opatrzności rozbudza wyobraźnię i daje asumpt do twierdzenia, że oto znaleźliśmy zwornik łączący obie świątynie.

To jednak tylko pozór. Malowidło to, choć tak śmiało nawiązuje do bialskiej kaplicy, jest niewątpliwie dziełem późniejszym. Znajduje się bowiem w przyziemiu wieży kościelnej, którą dobudowano wiele dekad po śmierci Jana Mentila, a mianowicie w 1851 roku.

Dlaczego jednak Oko Opatrzności znalazło się tutaj? W tej świątyni? Tuż nad nadprożem głównego kościelnego wejścia? Przypadek?

Dobra, już nic nie mówię!

2018-04-28 | Dodaj komentarz
CK
2018-11-20 09:24:36
Zaglądam i zaglądam a nowych wpisów nie ma. Gdzie się podziewa autor??? Pozdrawiam. Krzysztof Czyż
Komentarzy (8)

Tęsknota za harmonią

  

Słoneczne południe. Spokojna, cicha uliczka Krasińskiego z niemrawym, leniwym ruchem. Parę samochodów, kilka sylwetek pod gmachem Powiatowej Kasy Chorych. Ciekawe, umiejętnie skadrowane ujęcie.
To jedna z moich ulubionych fotografii Bielska. Naprawdę! Przypomina mi trochę fotogramy mojego ukochanego Bułhaka, ale i pełne klimatu miejskie pejzaże i portrety Minorskiego, czy Szymańczyka - przedwojennych mistrzów kadru.

Na fotografii w oczy rzuca się (choć nienachalnie) masywny budynek Kasy Chorych. Powstały w 1927 roku gmach, wraz z sąsiadującym, wcześniejszym nieco, biurowcem "Silesii" stanowią przepiękną dominantę ulicy. Tak, oba te budynki należy postrzegać jako całość! Ten fragment miasta bowiem został zaprojektowany ze szczególnym pietyzmem.

Kiedy patrzyło się od niezabudowanej wtedy jeszcze południowo-zachodniej strony, od ulicy Pierackiego (dziś Słowackiego), oba gmaszyska były jak dwie wieże potężnej bramy flankującej wlot ulicy Sixta. Biurowce wcale nie były bliźniacze, różniły się od siebie znacznie rozmiarami, a także kształtem i wielkością detali architektonicznych. Ale przecież one oba w jakiś szczególny sposób pasowały do siebie i współgrały ze sobą doskonale. I chociaż my nie mamy już możliwości spoglądania na nie tak jak wówczas, bez perspektywicznych ograniczeń, mimo to do dziś nadal widać tę architektoniczną intencję.

Gmach z prawej jest mniejszy i posiada od zachodniej strony węższą sylwetę, ale za to jego pilastry są szersze, a potężny trójkątny tympanon wieńczący fasadę na wysokości dachowej mansardy jest dominującym elementem całej budowli. Gmach sąsiedni - przeciwnie, chociaż większy, nie przytłacza, bo jego elewacja została zaprojektowana oszczędnie i bez zbędnego rozmachu. Dzięki takiemu rozłożeniu akcentów oba budynki wydają się być wzajemnie dopełniającym duetem, doskonałą parą. I to chyba rzeczywiście był celowy zamiar projektanta obu tych budowli, firmy "Karl Korn Baugesselschaft".

Jeśli do tego całego założenia dodamy najstarszą w tym fragmencie miasta budowlę, bo istniejącą od 1912 roku Bielską Szkołę Przemysłową, której potężny gmach przytulił się do ulicy Sixta od północy, otrzymamy bardzo zwarty i czytelny historyzujący układ. Jedyny w swoim rodzaju.

Jako pierwszy spośród dwóch "bliźniaków" (bo w 1922 r.) powstał biurowiec Zakładów Górniczych "Silesia". Kasa Chorych stanęła kilka lat później, w 1927 roku.

Przedziwna rzecz. Z tym budynkiem od samego początku, odkąd tylko jego projekt zszedł z deski kreślarskiej firmy Korn S.A., było coś nie tak. Oczywiście sam budynek był jak najbardziej w porządku. Firma "Korn" sporządziła dwa, moim zdaniem doskonałe, projekty budowli, które zostały przedstawione do realizacji. Wykorzystano tylko jeden, ale uczyniono to w dość oryginalny sposób.

Proszę spojrzeć. To projekt, który został zrealizowany. Pytanie tylko, czy do końca. No właśnie...
Dobrze widać, że do realizacji przyjęto tylko szczególną formę architektoniczną, rysunek, rzeźbę fasady. Ale odrzucono ogólne założenia przestrzenne. Wprawne oko natychmiast dostrzeże, że budynek Kasy Chorych, w odróżnieniu od tego na rysunku, w realu jest dużo krótszy i bardziej zwarty... Dokładnie taki, jak na projekcie numer 2!

Czy oznacza to, że przy budowie Kasy posiłkowano się obydwoma projektami? Tak. Nie mam wątpliwości!
Mimo, że bryła drugiego projektu jest łudząco podobna do rzeczywistej realizacji, co sugeruje, że rozplanowanie przestrzenne pochodzi właśnie z tej właśnie koncepcji, to jednak detal żywcem zaczerpnięto z projektu pierwszego.

Główne wejście wraz z portalem zostało umieszczone w zachodnim skrzydle, w miejscu, które przewidywał projekt nr II, ale wystrój portalu to już pomysł z koncepcji pierwszej.

Dlaczego?

Myślę, że uczyniono tak po to, aby budynek Kasy Chorych w większym stopniu nawiązywał do już istniejącego budynku "Silesii", jest to więc tylko kolejne potwierdzenie faktu, że dla przestrzeni skrzyżowania Sixta-Krasińskiego opracowano w latach dwudziestych całościową, zwartą i przejrzystą koncepcję architektoniczną, która tworzyła w tym fragmencie miasta pełną zamysłu i przemyślanej wizji enklawę.


Świadczy o tym również fakt, że oba budynki zwieńczone zostały wysokimi, mansardowymi dachami, które dopełniały wizerunku "bramy", doskonale korespondowały z budynkiem Szkoły Przemysłowej i już z daleka informowały o szczególnym charakterze miejsca.

Ale to nie koniec dziwnych przypadków.

Bo potem nadszedł feralny rok 1937. Kwiecień.
Jak podawał Ilustrowany Kurier Codzienny z 29.04.1937 roku, na zamieszkałym przez urzędników Kasy poddaszu, ktoś zaprószył ogień. Cała więźba dachowa spłonęła doszczętnie, piękny, stromy, mansardowy dach przestał istnieć.

Wypalił się do cna. Zostały tylko okopcone murowane lukarny i smętne kikuty kominów.

Oczywiście natychmiast przystąpiono do odbudowy gmachu. Jednakże nie uczyniono tego tak, jak można było się spodziewać. Zamiast bowiem na powrót wznieść dach w formie klasycznej mansardy, podniesiono całą budowlę o jedną kondygnację i zwieńczono ją dachem płaskim niczym niemieckie dowcipy.


I nagle, ni stąd, ni zowąd, cała koncepcja estetyczna skrzyżowania wzięła w łeb. Oto Ubezpieczalnia przestała korespondować z "Silesią" i puszczać oko do "Przemysłówki", oto zaburzono jednolity charakter całej misternej wizji, spaprano układankę. No po prostu barbarzyństwo!

Ejże! Czy aby na pewno?

Otóż wcale nie! Nie tylko nie zakłócono charakteru miejsca, nie tylko nie zniszczono jednego z najoryginalniejszych planów zagospodarowania, ale w dodatku, poprzez to jedno sprytne posunięcie... wybitnie podniesiono walor tego miejsca!

Bo w całej tej historii zapomnieliśmy o jednym, niezwykle ważnym elemencie.
Pożar miał miejsce w kwietniu 1937 roku, jednak już od sześciu prawie lat po drugiej stronie skrzyżowania, stała nowa, oryginalna budowla. Budynek Banku Polskiego.

Budynek Banku Polskiego SA to był budynek na miarę ówczesnych czasów. Śmiały, funkcjonalistyczny gmach o wielce nowoczesnej, przejrzystej i prostej formie. Zaprojektowany przez Filasiewicza i Klimaszewskiego stanowił emanację postępowej warszawskiej myśli architektonicznej. Stworzony w awangardowym stylu, dekorowany w formie tzw. kryształowej-graniastej jest dziś uważany za perłę architektury międzywojnia. Ale wtedy....

Wtedy pojawił się jak diabełek z pudełka. Raptem w kilka lat po ukończeniu fasady Ubezpieczalni. Pojawił się i... swoją formą całkiem zaburzył klasyczną jedność tego miejsca. Wprowadził do jednolitej przestrzeni dysonans, zgrzyt, dysharmonię.

Był jak nowoczesny kamyczek w starych, ale świetnie dotąd pracujących trybach. Można zaryzykować stwierdzenie, że w jakiś sposób zniekształcił krajobraz.

Rodzi się więc pytanie: dlaczego w ogóle tutaj powstał? Dlaczego wbił się w okolicę z taką bezczelną hardością? Jak na urągowisko zasiedziałym "lokatorom" tej ulicy... Dlaczego do tego dopuszczono?

Odpowiedź jest dość prosta. Projekt nie powstał w Bielsku. Dyrekcja Banku Polskiego w Warszawie do tworzenia zamiejscowych filii miała swoich ludzi. To oni projektowali te gmachy, czasem z całkowitym pominięciem miejscowych warunków, z całkowitym pogwałceniem architektonicznej jedności miejsca, urbanistycznego ładu. Mogli sobie na to pozwolić.

W Bielsku pozwolili sobie także, Rękami Filasiewicza i Klimaszewskiego.

Oczywiście nie było tak, że budynek banku budził tylko ostrą krytykę. Byli i tacy, którzy nowoczesnych europejskich trendów wypatrywali w naszym mieście z utęsknieniem. Każdy przejaw postępu, zerwania z tradycją (czytaj z C.K. historyzmem) witali z radością. I to jest zrozumiałe.

Kiedy jednak patrzy się na gmach banku z szerszej perspektywy otaczającej go przestrzeni, trudno jest nie zauważyć, jak dalece obcym - z punktu widzenia estetyki - elementem miejskiego krajobrazu musiał wydawać się ten obiekt. Nawet jeśli podobał się mieszkańcom, to już specjalistom niekoniecznie.

W tym kontekście całkiem zrozumiałe staje się to, co jeszcze przed chwilą wydawało się nieporozumieniem. Oto przecież w 1937 roku, budowniczy, mający za zadanie odbudować spalony dach Ubezpieczalni, dysponowali już nie jednym, a dwoma punktami architektonicznego odniesienia - klasycznym, w gmachu "Silesii" i Szkoły Przemysłowej oraz nowoczesnym, w postaci banku. I z tego zadania wywiązali się bezbłędnie!

Wykorzystali nieszczęśliwy wypadek do "przeredagowania" współzależności architektonicznej miejsca i nawiązali do tego nowego elementu, jakim był gmach banku. Po co? Bo to był jedyny sposób, żeby ten nowoczesny trend wtopić bezboleśnie w tkankę miasta i oswoić go w myśl zasady: nie możesz pokonać wroga, stań się jak on. I on został oswojony.
Bo może wtedy jeszcze komuś zależało na tym, żeby otaczająca nas rzeczywistość była piękna?

Czy twórcy tego "kruczka" zrobili to celowo, czy nie - nie wiem. Śmiem jednak twierdzić, że zmiany, jakie wprowadzono były zbyt istotne i za bardzo Kasa Chorych upodobniła się dzięki nim do Banku Polskiego, żeby uznać to za przypadek.

Zresztą - pal sześć dywagacje - ten fragment miasta ma w sobie jakieś ukryte piękno. Jakąś wewnętrzną harmonię. Jest to, owszem, harmonia olbrzymów, którą wtedy, w latach trzydziestych, zadekretowano jednak trochę jakby na wyrost, jakby na kredyt (pamiętajmy: to ciągle było przecież przedmieście). W dodatku dzisiaj ta harmonia trochę już wyblakła, zakurzyła się, spowszedniała...
Ale jest niewątpliwa.
I zawdzięczamy ją głębokiemu zamysłowi ludzi, którzy mieli pojęcie o budowaniu miast, którzy liczyli się z zasadami i - pozostając niezwykle elastycznymi - potrafili je wdrażać w życie. I walczyć o ich zachowanie.

Cholera, tak mi dzisiaj tego brak!

2018-03-25 | Dodaj komentarz
giejotpe
2018-03-25 18:43:11
piękna opowieść. jak zwykle. dziękuję
AndrzejN
2018-03-25 20:00:16
To skrzyżowanie (wraz z pobliską Szkołą Przemysłową, czyli, po naszemu, Włókiennikiem) jest jednym z najciekawszych architektonicznie w B-B, tym bardziej, że ukształtowane zostało już za Niepodległej, a więc nieprawda, że tylko "za Austryje" coś potrafiono. Można by te gmachy żywcem przenieść do Krakowa, gdzieś na zewnętrzne Planty, czy do Warszawy i nie raziłyby nawet przy głównych ulicach.
Angus
2018-03-26 09:11:16
Pozwolę sobie powtórzyć kluczowe dla mnie zdanie tego tekstu: "Bo może wtedy jeszcze komuś zależało na tym, żeby otaczająca nas rzeczywistość była piękna". I tu jest chyba pies pogrzebany, a nawet razem z psem pogrzebana wizja architektoniczna miasta. Bo to nie kwestia obecnego braku środków. Bo teraz liczy się brutalny i fiskalny utylitaryzm.
Mada L
2018-03-26 14:27:34
Wspaniała opowieść
andrzej
2018-03-27 22:15:18
Połowę swojego życia mieszkałem w tym rejonie, zatem nie dziwi fakt, że odbieram tą dzielnicę miasta wyjątkowo nostalgicznie. Nasuwa mi się wspomnienie z pacho lich lat, kiedy to z mamą chadzałem do Banku Polskiego, gdzie dokonywała wpłat. Gdybym wówczas miał obecną wiedzę, zainteresowania i wrażliwość podziwiałbym całe wnętrze i wyposażenie. Pamiętam go jednak tylko ogólnie, natomiast doskonale utkwiło mi samo wejście do budynku. Wchodziło się, bowiem przez drzwi obrotowe, chyba jedyne naówczas w mieście, otoczone kotarą, ciężko obracające się , jakby broniły dostępu albo tamowały uciekających w pośpiechu rabusiów. Może jednak, jako dzieciak byłem za słaby, aby je pchać. Kiedy wiele lat później już sam i chyba w czasach BGK wpłacałem pieniądze, raczej ich już nie było, lecz pewien nie jestem. Z kolei chodząc jakiś czas na stołówkę zlokalizowaną w piwnicach budynku bankowego mogłem się przekonać o ich solidnej konstrukcji. Podobno są one , (raczej – były) przystosowane na potrzeby schronu, z odpowiednim wyposażeniem. Bardzo lubię te podróże w czasie. Pozdrawiam.
beskid
2018-04-28 09:58:19
Teraz dopiero odkryłem Pańskiego bloga... GRATULUJĘ
marzanna
2018-05-09 17:37:44
Cudownie,że znowu pan pisze. Opowieści pana czytam po kilka razy. Czekam z niecierpliwością na następne.
dash
2019-11-20 13:43:20
Przechodzę tamtędy codziennie, teraz z inną perspektywą i większą wiedzą. Dziękuję
Komentarzy (4)

W małym miasteczku

  

czyli

Krótki spacer przez Vorstadt

(Cz. I)

Fotografia miejska doby fin de siecle'u, przełomu wieków, to fotografia specyficzna. Niemalże sto procent ówczesnych wizerunków to fotogramy reklamowe. Oczywiście mam na myśli reklamę bardzo szeroko pojętą, nie tylko tę z lokowanym produktem ("Ogrodnictwo Chlupacz", czy "Zahnpaste Calodont"). W tym konkretnym przypadku bowiem reklamowanym obiektem było właśnie miasto.


Choć nie jest tajemnicą, że Bielitz posiadało - jak wszystkie ówczesne miasta świata - swoje rudery, zaniedbane miejsca, "trójkąty bermudzkie", slamsy i fawele, to jednak na zdjęciach tego nie widać. Fotogramy w lwiej części przedstawiają miasto piękna, wzrostu i rozkwitu. Nowych pięknych kamienic, szerokich czystych ulic, porządku i ładu.

Unikano tematów przykrych, unikano biedy, brzydoty i szpetoty. Chwalono się natomiast wielkomiejskimi przestrzeniami, nowymi, najlepiej modernistycznymi kamienicami i - generalnie - wszystkim, co podnosiło prestiż miasta.

A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że w takiej praktyce lukrowania rzeczywistości przodowało właśnie Bielsko. To ono ukrywało skwapliwie i wstydliwie oznaki nawet nie tyle biedy, ile "dawności" i małomiasteczkowości.
Biała nie miała takich kompleksów.

Kamienica wybudowana w 1901 roku dla Karola Rödlera młodszego, bielskiego sukiennika, to jedna z tych kamienic, które na początku XX wieku fotografowano w tym zakątku miasta bodaj najczęściej. I nic dziwnego. Ze zwieńczonym wieżyczką narożnym wykuszem i nieoszczędną w wyrazie, ale pełną proporcji fasadą zaliczyć ją można do najładniejszych, a na pewno najbardziej oryginalnych kamienic miasta. Mnie też się podoba. Nawet bardzo.

Jednak przed 1901 rokiem ten fragment miasta miał nieco odmienną twarz. Ta fotografia z 1898 roku pokazuje nam jak wyglądał dom (to ten fragment z lewej strony), który został zastąpiony przez pyszną kamienicę Rödlera. Mało imponująco. Parterowy, z łamanym dachem, stojący tu prawdopodobnie od osiemnastego wieku, wybudowany być może przez Karola Rödlera nestora - do swojej następczyni nawet się nie umywał. Z drugiej strony ten fragment domu, który tu widzimy, daje nam niejakie wyobrażenie o zabudowie osiemnastowiecznej, o wyglądzie miasta sprzed dwustu z okładem lat. Takich domów było przecież w mieście więcej. Takich i jemu podobnych. Dość przywołać magazyny zamkowe przy Pastornaku, czy skład soli z Brauhausgasse, czyli z ulicy Browarnej.


Dom Rödlera nie był więc wyjątkiem. Swoją kubaturą, dość posępnym charakterem i masywną sylwetą z charakterystycznym wysokim poddaszem przystosowanym do składowania bel sukna, wełny i innych materiałów bławatnych, był tak naprawdę składem materiałów, magazynem. I jednocześnie typowym przedstawicielem zabudowy sukienniczo-włókienniczo-farbiarskiego miasteczka. Małego miasteczka.

Bo przecież Bielsko aż do połowy XIX wieku małym, zapyziałym miasteczkiem aż krzyczało. Od zawsze charakter Bielitz był przygraniczny. I wielki boom budowlany zapoczątkowany remontem zamku i ekspansją architektury rodem z wielkiego świata jeszcze długo nie był w stanie zatrzeć tego prowincjonalnego sznytu.


Wiem, to trochę bolesne, bo byłoby miło, gdyby nasze miasto od zawsze świeciło przykładem. Ale tak dobrze nie jest. I nie było.

Ten sam fragment miasta i bardzo podobne w gruncie rzeczy ujęcie. Dom żydowskiego handlarza Lejzora Brennera - ten w centrum kadru - mimo, że kompletnie nie pasował do dookolnego sztafażu, przetrwał bardzo długo. Rozebrany został dopiero w latach trzydziestych XX wieku. Dlaczego? Właśnie dlatego, że o zabudowie ówczesnego miasta częściej decydował właściciel nieruchomości, niż przyjęty odgórnie plan zagospodarowania przestrzennego. Choć przecież takie narzucane z góry plany już wówczas, w wieku XIX i na początku XX, istniały i były realizowane (wyburzenia pod wykop kolejowy, czy pierwsza destrukcja na dzisiejszym Placu Żwirki i Wigury to doskonały przykład).

Dom Brennera, w odróżnieniu od składu Rödlera, to już właściwie powiew nowoczesności. Zgrabny, zwarty, niepokraczny. Takie domy stały wzdłuż wszystkich dróg wylotowych z miasta. Przy niektórych z nich stoją do dziś, przy innych zastąpione zostały okazałymi, stylowymi kamienicami (które w większości - nie oszukujmy się - były tylko pięknymi, wyszukanymi w formie czynszowymi skarbonkami).

W Bielsku aż roiło się od domów starych, a raczej prostych. Pamiętających jeszcze osiemnasty, a czasem i siedemnasty wiek.


Najbardziej znanym przykładem takiego budownictwa są tu dwa zespoły zabudowy w obrębie dawnych Josefstrasse i Kaiserstrasse, czyli dzisiejszych Sobieskiego i Cieszyńskiej, gdzie do dziś zachowały się budynki, które były bardzo charakterystyczne dla tamtych czasów. Właściwie były ich wizytówką.

W takiej formie i w takiej masie zachowały się tylko tutaj (niektóre fragmenty ul. Sobieskiego to zabudowa wręcz żywcem wyjęta z epoki). Ale przecież na terenie całego miasta dotrwały do naszych czasów inne pojedyncze domy lub niewielkie ich skupiska.

Druga połowa XIX wieku i pierwsze dekady XX to - jak się już rzekło - okres przemiany, przeobrażenia tkanki miasta. Liczne jeszcze wówczas domy o charakterze "małomiejskim" zaczęto zastępować kamienicami i willami typu mieszczańskiego, w związku z czym nie jest dziś łatwo odtworzyć tamten urbanistyczny i architektoniczny świat w jego naturalnym kształcie.
Ale nie jest to niemożliwe.


Na całe szczęście fotografia już wówczas oferowała wystarczające możliwości utrwalania tego kształtu. Dzięki temu (mimo, że lwia część tamtych fotogramów to zwyczajne reklamówki dobrobytu i rozwoju) mamy jako taki wgląd w to specyficzne uniwersum. A przynajmniej w jego odpryski.

Domy o charakterze małomiejskim (pozostańmy przy tej nazwie, bo mimo, że nienajzgrabniejsza, określa charakter tego budownictwa najlepiej) nie miały jednolitego stylu. Były dość zróżnicowane i mimo, że nie odznaczały się wybitnie podobnymi cechami, można je w jakiś sposób usystematyzować, choć - oczywiście - ta klasyfikacja nie będzie doskonała.

W samym środku miasta, na starej drodze wylotowej północnej, zabudowa jeszcze w XX wieku nosi znamiona budownictwa typowo peryferyjnego. Parterowe domki o stromych dachach, czasem zaopatrzone w facjaty, większe lub mniejsze gible, niektóre nawet delikatnie zdobione. To prawdziwa rzeczywistość bielskiego przedmieścia, która w takim wydaniu trwała aż do lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Takie domy jak ten, na powyższym zdjęciu tworzyły miasto. Akurat ten dom przy Giselastrasse należy do domów solidnych, całkiem obszernych, charakterystycznych dla dziewiętnastowiecznej warstwy robotniczej i rzemieślniczej.

Nieomal po sąsiedzku, bardzo podobny, niski, parterowy dom wciśnięty pomiędzy wyższą zabudowę. Już wkrótce zostanie zastąpiony wysoką klasycystyczną kamienicą.

Jeśli jednak napiszę, że w naszym mieście istnienie starej, małomiejskiej zabudowy wywołane było li i jedynie niedostatkiem, nie będę do końca uczciwy.

Andrzej Walczok, który do biedaków nie należał, choć innym stawiał naprawdę przepiękne i funkcjonalne siedziby (zresztą sobie przecież także), sam bardzo długo był właścicielem skromnego domku przy starej Pszczyńskiej Drodze.

Tu widzimy fotografię ukazująca niepozorny dom Walczoka (chałupina w środku) już po przebudowie. Ale w istocie nieco wcześniej, nosił on znamiona jeszcze bardziej archaiczne.

Im dalej ku peryferiom miasta, tym domy stawały się coraz bardziej "wiejskie", niewyszukane, choć nadal solidne i pojemne.
Spójrzmy na tę fotografię.

Fotografia wykonana z dachu fabryki Schotta przy dzisiejszej ul. Moniuszki. Oto typowy przykład budownictwa miejsko/podmiejskiego, obecnego w każdym zakątku miasta, okolicznych wsi, Starego Bielska, Aleksandrowic, Wapienicy, Mikuszowic, całego Śląska Cieszyńskiego, Ziemi Pszczyńskiej, Żywieckiej, Zatorskiej etc, etc.

Najbardziej charakterystyczną cechą tych dwukondygnacyjnych budowli była "wysiodka" czyli wnęka koszowa. Sień z wąskimi schodami prowadzącymi do pomieszczeń mieszkalnych na piętrze niewiele różniła się od sieni domów w centrum miasta. Mieszkania także nie odbiegały standardem od tych przy Węglowej, czy Zamkowej. Były może tylko nieco mniejsze.

Widok z górnej kondygnacji drugiego pawilonu miejskiego szpitala. Tu jak na dłoni widać, że jeszcze w początkach XX wieku Górne Przedmieście zabudowane było dość podłą infrastrukturą. Mniej więcej od linii cmentarz ewangelicki-alumneum-seminarium nauczycielskie-szkoła wydziałowa, zabudowa tego fragmentu miasta przedstawia się wybitnie małomiasteczkowo. To jest o tyle oczywiste, że w tamtym okresie to ciągle jest - zgodnie ze swoją nazwą - przedmieście. Jednak i na tym zdjęciu dopatrzyć się można szczególnej rzeczy. Charakterystycznej dla osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej architektury zabudowy.
Proszę przyjrzeć się budynkowi na pierwszym planie.

Prosta pękata bryła, stromy dach, spore, licowane do fasady okna... Kolejny typowy przedstawiciel przedmiejskiej architektury. Dziś nie ma już zbyt wiele przykładów takiego budownictwa. Ale w czasach, kiedy robione było to zdjęcie, tego typu "baukunst" był pospolitą, szarą rzeczywistością.

Taka zabudowa, a więc małe, czasem bardzo stare domki, ale częściej po prostu skromne, kilkurodzinne budynki mieszkalne, już prawie odeszła w niebyt. W centrum - jeśli nie liczyć zabytkowych traktów obecnej Cieszyńskiej i Sobieskiego - jest jej już bardzo niewiele.
_____________________________

Miasto jest tworem żywym i ulegającym ciągłym zmianom. Szczególnie centralna, śródmiejska część, jako reprezentacyjna, najzasobniejsza i najbardziej ludna, podlega szczególnie dynamicznym przeobrażeniom.
Tak funkcjonuje miasto i tego się nie zmieni.
I dobrze.

Gdyby bowiem zabudowa miasta miała pozostać na etapie połowy XIX wieku, gdyby rozwój tkanki miejskiej zatrzymał się w stadium "przedkamienicznym", mielibyśmy pewnie czystą, nieskażoną przestrzeń niskiej zabudowy, ale przecież bez perełek architektury pokroju kamienicy Rödlera chociażby. I to byłaby wielka szkoda. A jednak...

Czasem ciekaw jestem tego dziwnego, trudnego już dziś do wyobrażenia czasu, kiedy miasto nasze miało zupełnie inne oblicze, kiedy jeszcze nie zachwycało architektonicznym rozmachem i nie olśniewało wielkomiejskim przepychem. Kiedy było niskie, szare, o przyciśniętych przez czas, krytych gontem domach, wąskich zabłoconych ulicach...

Słowem - fascynuje mnie miasto, które nie było może zbyt piękne, ale przecież na swój sposób równie prawdziwe.

2018-03-20 | Dodaj komentarz
AndrzejN
2018-03-21 18:13:16
Jak zwykle bardzo ciekawie, dzięki. Kilka uwag: (1) Bielsko i tak ma szczęście, że jest tam, gdzie jest. Miasteczka, a nawet spore miasta, we wschodniej części kraju do dzisiaj wyglądają jak XIX-wieczne - domy o takiej architekturze stoją tam nawet przy głównych ulicach. W periodzie 1918-39 nie zdążono wiele zmienić, wiele "zmian" przyniosła niestety wojna, a o dorobku PRL-u lepiej zmilczeć. (2) Nie wiedziałem, że Karol Korn mieszkał w tym miejscu, bardzo ciekawa informacja. Ten jego dom stał chyba jeszcze w latach 60. Mogę się mylić, ale chodziłem wówczas do szkoły podstawowej nr 7, która była w południowym skrzydle "Mechanika", dobrze widocznym na zdjęciu. Druga strona ul. Sienkiewicza wyglądała wtedy zupełnie inaczej niz dzisiaj. (3) Przypadek, ale, z domem na Moniuszki, widocznym na szerokim zdjęciu i w przybliżeniu, też mam osobiste wspomnienie. Mieszkała tam moja "niania", z którą we wczesnym dzieciństwie spędzałem chyba więcej czasu, niż z rodzicami. Starsza pani mieszkała na piętrze, od strony nie widocznej na fotografii, w samodzielnym pokoju bez wygód. Pamiętam, że dom był już wówczas zamieniony na komunałkę - co drzwi, to inny lokator. Ostatni raz byłem tam w 1970 r. Z późniejszych publikacji wiem, że dom powoli zmieniał się z ruinę, aż wreszcie spłonął podpalony przez ostatniego mieszkańca, jakiegoś zapijaczonego menela. Dzisiaj nie ma po nim (domu, menelu zresztą też) śladu... chociaż jest: w stojącą w tym miejscu nową willę właściciel wmurował starą drewnianą belkę z datą. Dobre i to. Jeśli pamięć mnie zawiodła i coś pokręciłem - przepraszam.
andrzej
2018-03-21 20:49:39
Ja także jestem zaskoczony kornową budowlą - wydawało mi się ,że to dom Walczoka - choć jedno drugiemu nie musi przeczyć. Co do daty jego wyburzenia to musiały to być lata 70-te, bowiem pamiętam jego rozbiórkę , którą jako dzieciak obserwowałem z bezpiecznej odległości. Zaś co do zabudowy rejonu Cieszyńskiej i Sobieskiego ( mojego codziennego rejonu działania) przypomina mi się artykuł (gdzieś, kiedyś publikowany – może w dawnej SuperNovej) – opisujący ambitne plany kompleksowego zabudowania tego rejonu. Pewnie gdyby ówczesna kondycja ekonomiczna była lepsza, dzisiaj nie byłoby w tym miejscu tego swoistego skansenu. Pozdrawiam i czekam na c.d.
Maciej P.
2018-03-21 21:27:57
Jesteście, Panowie, zaskoczeni? To co ja mam powiedzieć? :-) Skąd mi się przypętał Korn, to naprawdę nie wiem. Oczywiście, że chodziło o Walczoka i o jego dom zwany zresztą bardzo często w literaturze "dworkiem". Dziękuję za czujność, już poprawiam. Jeśli chodzi o dom przy Moniuszki, to i ja mam związane z nim wspomnienia, z okresu na chwilę przed jego zburzeniem. W kolejnej części skupię się na tym właśnie rodzaju zabudowy dokładniej - tej bowiem pozostało stosunkowo najwięcej. Również w Białej. Jeśli chodzi o skansen przy obu cieszyńskich wylotówkach, to z tego, co pamiętam pomysły na zabudowę tego terenu pojawiały się częściej, ostatnio jakoś tak dziesięć lat temu. Oczywiście "zabudowa" miała być poprzedzona totalną destrukcją. Dziękować Bogu - nie przeszło. Pozdrawiam.
marzanna
2018-05-09 18:16:53
Dom Karola Korna znajduje się na ulicy Mickiewicza.Niedawno odsłonięto pamiątkową tablicę na jego cześć. Nawiązując do artykułu na Beskidi pl. znajduje się zdjęcie ulicy Kopernika z nieistniejącym domem nr 5 ( obecnie parking) wspaniale obrazuje urokliwy czar naszego miasta.

Informacje:


Maciej P., czyli...
przybysz z daleka, do tego stopnia zakochany w dwumieście, że uczynił je swoim własnym. I swoich dzieci.
Niedokształcony podróżnik po miejscach, epokach, marzeniach i złudzeniach...
Zapatrzony w to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, oddany bez reszty przywoływaniu form minionych...

Archiwum:


2019
» listopad (1)

2018
» grudzień (1)
» kwiecień (1)
» marzec (3)
» luty (1)

2017
» maj (2)
» luty (1)

2016
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (2)
» lipiec (4)
» czerwiec (3)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (2)
» styczeń (4)

2015
» grudzień (4)
» listopad (4)
» październik (4)
» wrzesień (2)
» sierpień (3)
» czerwiec (1)
» maj (4)
» kwiecień (2)
» marzec (1)
» luty (3)

2014
» grudzień (1)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (1)
» czerwiec (1)
» kwiecień (2)
» marzec (2)
» luty (2)

2013
» lipiec (2)
» czerwiec (2)
» maj (1)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (1)
» styczeń (1)

2012
» grudzień (2)
» listopad (4)

Ostatnie komentarze


[Anna Karenina]
....vor vielen Jahren verstorben....
[Anna Karenina]
Wie ich gehört habe ist Edek, Ewald Gerlach schon vor vielen Jahren verstorben. Er hatte...
[Gerlach ]
Witam cie pani Anno czy chodzi o Ewald Gerlach? Edek?

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 330153
Newsów: 93
Komentarzy: 357
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Liceum mundi, blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała