liceummundi.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
liceummundi.blog.bielsko.pl/rss
strona główna - liceummundi.blog.bielsko.pl
« strona główna

Ostatnio w dwóch krótkich wpisach, skupiliśmy się w dość drobiazgowej analizie na skrzyżowaniu przy placu Blichowym. Dziś wrócimy w tę okolicę i zrobimy kila kroków na południe, ku jednej z ciekawszych ulic tego rejonu.

W dziewiętnastym wieku, mniej więcej od jego połowy, tereny na południe od miasta, zwane Żywieckim Przedmieściem, podobnie jak te w ścisłym centrum, zaczęły nabierać specyficznego, fabrykanckiego charakteru. Ponieważ najstarsza przemysłowa część Bielska - okolice placu Giełdowego i ulic Bahnstrasse i Tempelstrasse stała się już zbyt ciasna, wytyczono nowe obszary pod zabudowę fabryczną.

Doskonałym miejscem na to okazał się szeroki pas gruntów pomiędzy rzeką, a zboczem Wzgórza Młyńskiego z płynącą u jego stóp Młynówką. Główną osią tego rejonu była niezbyt wtedy szeroka droga biegnąca z północy, od młyna na Młynówce, ku przeprawie wiodącej na Bielską część wschodniego brzegu rzeki Białej. Już w dziewiętnastym wieku nazywała się Rotenturmstrasse, czyli ulica Cerwonej Wieży. Ta dziwna nazwa ma swoją tajemnicę, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Najpierw spróbujmy rzucić okiem na okolicę, o której mowa.


Jak już pisałem, obszary pomiędzy Młynówką, a Placem Blichowym w drugiej połowie XIX stulecia stały się prawdziwym parkiem technologiczno-gospodarczym. W błyskawicznym tempie zaczęły tam powstawać mniejsze i większe zakłady pracy, manufaktury i fabryki. Przy zakładach budowano również coraz częściej całkiem okazałe domy i kamienice, czasem zajmowane przez właścicieli i ich rodziny, czasem traktowane jako źródło dodatkowego dochodu - wynajmowane jako kamienice czynszowe (budownictwo "mieszkaniowe" zlokalizowane było raczej w północnej części ulicy, połudnową niepodzielnie wziął w swe posiadanie przemysł).
Mimo, że był to południowy, dość oddalony od centrum miasta kwartał i tutaj - zdarzało się - mieszkały ciekawe indywidua.

Przy ulicy Rotenturm 11 mieszkało bardzo egzotyczne małżeństwo - europejskiej sławy skrzypek czeski Ferdinand Bilek i jego pochodząca z Południowej Afryki, z Kimberley, żona - Margaret Hull. Mieszkali w Bielsku co najmniej kilka lat. Listy pisane przez Margie Hull z Bielska do będącego w ciągłych rozjazdach Ferdinanda, datowane były od marca 1895 do maja 1897 r.


Wróćmy jednak do przemysłu.
Jedną z jego pionierek była tu fabryka sukna Karla Theodora Zipsera. Pierwsze zabudowania powstały w 1874 roku, budynki zlokalizowano przy głównej drodze. Domy te, rozbudowane o piętro w 1913 roku, według projektu Andrzeja Walczoka, stoją do dziś i służą różnym celom, warto jednak zauważyć, że gmachy starej fabryki, mimo, że zapuszczone, obdarte i brudne, nadal tworzą dość zwarty kompleks, przydając miejscu specyficznego klimatu.

Główny budynek zakładów Zipsera w tej formie istnieje już 103 lata. Początkowo miał tylko jedno piętro, w 1913 podniesiono jednak wszystkie budynki o jedną kondygnację. Z tyłu po prawej dostrzec można fragment oficyny wykorzystywanej na halę produkcyjną.

Na planie z 1900 roku widać spory już zakład produkujący wysokiej jakości sukno. Jest to pewnego rodzaju przekłamanie. Obrys fabryki musiano nanieść nieco później, ponieważ widoczna na planie, zaznaczona po północnej stronie Tuchfabrik, kryta szedowym dachem kwadratowa hala powstała dopiero w latach trzydziestych.


Hala ta nie była duża. Trójprzęsłowa, niska, ale o dość wysokich połaciach nieprzekrywowych, stanowiła ostatni element dobudowany do fabryki Karla Teodora Zipsera.

Farbryka Zipsera na zapleczu prezentuje się dziś mniej okazale. Jednak budynki, które tu stoją i nadal lepiej lub gorzej funkcjonują, to są te same budynki, w których sto lat temu toczyła się produkcja sukna dobrej jakości. Może trudno w to uwierzyć, ale projekt całego togo industrialnego założenia architektonicznego zszedł z deski kreślarskiej Andrzeja Walczoka.

Ciasnota, szarość i mrok. Dla małych zakładów, położonych na niedużych, ciasnych działkach, dla wciśniętych pomiędzy już istniejącą zabudowę fabryczek, które od pewnego momentu rozwijać mogły się już tylko w górę, tego typu obrazki były codziennością. Prawdziwie depresyjny krajobraz.

Jak zjawa z przeszłości wyłaniają się drzwi starej fabrycznej windy. W sztafażu dawnych murów, oryginalnego kwadratowego bruku i nieużywanych już dzisiaj artefaktów, są jak fuzja dziewiętnastego wieku, dwudziestolecia międzydwojennego i szarych lat pięćdziesiątych.

Ta szarość i beznadzieja bijąca z zapuszczonych zaułków dawnych manufaktur robi wrażenie i dziś. Nic dziwnego, że ówcześni, marnie opłacani robotnicy, zmuszeni pracować w takich warunkach kilkanaście godzin dziennie, mieli tego serdecznie dość.


W 1911 roku w fabryce Zipsera - jak donosił krakowski Ilustrowany Kurier Codzienny z 6 maja tego roku - wybuchł strajk 55 robotników, którzy zażądali podwyżek.
Nie ma się co oszukiwać, warunki pracy w zakładach tego typu były pożałowania godne, a los setek, tysięcy pracowników, przypominał wówczas raczej ukrytą acz dotkliwą formę niewolnictwa.


Warto o tym pamiętać. Historia przepuszczona tylko przez filtr emocji nie jest i nigdy nie będzie prawdziwa. Dzieje społeczne zazwyczaj są bardziej kanciaste, szorstkie i bolesne dla jej uczestników.

Naprzeciw fabryki Zipsera, po drugiej stronie ulicy, jeszcze wcześniej, bo już w 1872 roku (co czyni ją chyba najstarszą przy Batorego) powstała należąca do Karola Ochsnera fabryka wyrobów metalowych - fabryczka, która stała się fundamentem i podwaliną jednego z największych bielskich zakładów mechanicznych.


Pierwsze zabudowania wzniesiono na tyłach kamienicy przy Blichowej. Z czasem firma rozbudowywała się w kierunku zachodnim, zajmując cały obszar pomiędzy ulicą Blichową a Rotenturmstrasse.

Dziś stojący w pierzei ulicy budynek będący pozostałością Kotlarni, fabryki armatur i pomp Ochsnera, wybudowany (przebudowany) w duchu modernistycznym, niczym nie sugeruje jednej z najstarszych firm w okolicy. Ten akurat budynek to najmłodsza budowla fabryki, ostatnia pozostała i funkcjonująca jej część.

W roku 1895 przebranżowił zakład na fabrykę rurociągów i pomp strażackich, żeby w latach trzydziestych rozpocząć produkcję motopomp "Silesia" - doskonałych, niewielkich, "kompaktowych" pomp mogących konkurować z największymi zagranicznymi producentami. Firma Karl Ochsner i Syn w tym okresie była najbardziej renomowanym producentem pomp na polskim rynku. Produkowano tu wszystkie trzy rodzaje pompy (pompa "Silesia 0" dawała ciśnienie maks. 2,2 atm; "Silesia I - P" 16,2 atm."Silesia II" ciśnienie maks. 18 atm.). Karl Ochsner wraz z synem, był formalnym właścicielem fabryki aż do drugiej wojny światowej.

Po 1945 roku firmę znacjonalizowano i urządzono tu zakład produkcji silników, który w niedługim czasie stał się zalążkiem Fabryki Samochodów Małolitrażowych.Wróćmy teraz na zachodnią stronę ulicy.
W bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Zipsera, na południe od niej, ulokowała się mniejsza nieco, ale także dość prężna fabryka sukna Klemensa Funkego i Ernesta Hessa.


To, co w ocalałych do dziś budynkach tej fabryki fascynuje mnie nieodmiennie, to fakt, że choć część z nich podupadła i nie robi najlepszego wrażenia, ciągle jednak stanowi jeszcze zwarty kompleks zabudowań, jakby żywcem przeniesiony z przeszłości.

Przy samej ulicy Batorego stoją przecież do dziś, powstałe ok. 1890 roku zabudowania hali głównej i domu mieszkalnego. Wprawdzie oba budynki przez ponad 40 lat funkcjonowania były parterowe, a rozbudowy dokonano dopiero kilka lat przed wybuchem II wojny światowej, jednak układ przestrzenny zakładu nie zmienił się ani trochę.

Zaprojektowana przez Ottona Lesieckiego rozbudowa, zrealizowana w 1936 roku, przetrwała do dziś.

Prostopadle do ulicy Batorego i do hali fabrycznej wybudowano połączony z tą ostatnią murem bydynek biurowy (z lewej). Na planach Lesieckiego ma on cechy wybitnie modernistyczne. Prosty, spokojny podział elewacji, bez dekoracji, bez szaleństw. Dzisiejsza termomodernizacja, choć przeprowadzona w sposób typowy dla naszych czasów, nie zatarła zbyt wielu cech tamtej przedwojennej architektury. Być może dlatego, że tych cech, w tym konkretnym przypadku, nie było zbyt wiele.

Ale jeden szczegół przykuwa uwagę szczególnie. W facjacie budynku biurowego zachowano dawne oryginalne romboidalne drewniane zdobienia. Wprawdzie z blaszanym dachem i ordynarnymi okuciami blacharskimi współgra to średnio, jednak już sam fakt, że inwestor pozostawił ten drobny odprysk sprzed 80 lat, cieszy jak szlag.


I tutaj znów - podobnie jak u Zipsera - zabudowania od zaplecza, choć na pierwszy rzut oka przedstawiają obraz raczej opłakany, są jednak niczym mały wehikuł czasu, który przenosi nas o pięćdziesiąt, a może i o sto lat wstecz. Stare powybijane okna, zardzewiałe mtalowe drzwi, dziwne konstrukcje, które przestały już być użyteczne... To wszystko pamięta jeszcze lata świetności i czasy, gdy w tych murach dudniły urządzenia do produkcji sukna.


Ulica Batorego jest ulicą dość długą. Była niegdyś ważną osią komunikacyjną Saybuscher (Seypitsher) Vorstadt czyli Żywieckiego Przedmieścia. Na jej południowym końcu, tam, gdzie łączyła się z ulicą Blichową, swoją fabrykę drutu i gwoździ, już w 1875 roku ufundował Oskar Schäffer. Przy ulicy stanęły pierwsze budynki - hala fabryczna i kotłownia. Sześć lat później wybudowano piecownię a potem magazyny i kuźnię.

Karol Korn był autorem projektu elewacji i muru oddzielającego zabudowania fabryki drutu od ulicy Blichowej.
Nie tylko po tych realizacjach nie ma już dziś nawet znaku. Również po pozostałych budynkach, wchodzących w skład fabryki drutu. Dziś nowoczesna architektura objęła cały fyrtel w niepodzielne władanie.

Bezpośrednio od północy, do działki Schafera przylegały zabudowania fabryki śrutu, przyborów do polowania i kuchennych Rudolfa Nerlicha.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym zakładzie. Mimo, że przy ulicy Batorego fabryki śrutu już nie ma, na terenie, który zajmowała pozostały zaledwie resztki starej zabudowy, to jednak zakład Nerlicha był bardzo szczególny.


Fabryki śrutu były budowlami specyficznymi. Technologia pozyskiwania ołowianych kulek wymuszała na budowniczych bardzo szczególne projekty. Śrutownia to przede wszystkim wysoka, kilkudziesięciometrowa, do złudzenia przypominająca komin wieża. Na jej szczycie umieszczone było palenisko z kotłem, w którym roztapiano ołów podgrzewając do temperatury ok. 330 stopni. Następnie ołów ten był wylewany na sita i schładzany przez wykraplanie w dół wieży. Krople płynnego metalu o dużym napięciu powierzchniowym w trakcie opadania przybierały kształt idealnie kulisty i jednocześnie schładzały się. U podstawy wieży znajdowała się wanna z wodą, w której kulki ostatecznie stygły.


Rotenturmstrasse - jak się już rzekło - była ulicą dość długą i mniej więcej od wysokości dzisiejszej Czajkowskiego, do ulicy Blichowej, również dość szeroką. W pewnym sensie stanowiła oś organizacyjną i przestrzenną Żywieckiego Przedmieścia. Być może dlatego właśnie to na jej osi postanowiono wybudować most łączący dwa bielskie brzegi Białej, a więc miasto i nowo wybudowane koszary kawalerii na tak zwanej Olszynie. Na tym zdjęciu z 1904 r. przedstawiającym budowę mostu na Białej, bardzo wyraźnie widać kominy zakładów przy Rotenturmstrasse i Blichowej. Kominy i wieżę śrutową właśnie. Ta wyniosła budowla, która ozdobiona jest pióropuszem dymu, to bielska Schrotturm w trakcie lania śrutu.

Na tej fotografii zrobionej z Kozielca, wieża śrutowa także uchwycona została w trakcie pracy, a to oznacza, że ówcześnie produkcja śrutu bardzo często szła pełną parą.

Dziś po wieży śrutowej przy Batorego nie ma już nawet śladu. Ostały się jedynie zabudowania będące niegdyś zapleczem fabryki. Warto jednak pamiętać, że zakład produkował nie tylko śrut. Na przestrzeni dekad poszerzał swój asortyment - choć ciągle była to branża metalowo-ołowiana. U Nerlicha produkowano więc prócz śrutu naczynia kuchenne, naboje myśliwskie i na potrzeby wojska, narzędzia oraz ... ołowiane żołnierzyki (produkcja obejmowała figurki żołnierzy wszystkich formacji wszystkich największych armii ówczesnego świata).

Schrotturm widoczna na panoramie Żywieckiego przedmieścia... Na monochromatycznej fotografii i z takiej odległości nie da się oddać prawdziwego charakteru tej budowli. Była bardzo masywna, ceglana, ciemnoczerwona...

I tu dochodzimy do istoty dzisiejszej notki.

W wieku dziewiętnastym ta dość istotna dla miasta ulica (istnieje przypuszczenie, że stanowiła skrót dla ulicy Blichowej) nosiła nazwę Rotenturm. Ulica Czerwonej Wieży. Według podawanych w źródłach przesłanek można uznać, że nazwa powstała od wznoszącej się ku niebu wieży śrutowej właśnie, która była w krajobrazie Żywieckiego Przedmieścia elementem wybitnym. Zastanawiam się jednak, czy istotnie ceglana wieża mogła być aż tak wybitna na tle pozostałych kominów przedmieścia (do których była przecież z daleka łudząco podobna), aby nadawać nazwę całej ulicy? Mam co do tego wątpliwości.

Całkiem nowa, ciekawa przesłanka pojawiła się stosunkowo niedawno. Otóż pewien zasłużony, udzielający się na wielu forach bielicjanista, pasjonat o ogromnej wiedzy, pan Konrad Korzeniowski zauważył był jakiś czas temu, że chociaż na wielu planach miejskich ulica ta rzeczywiście nazywa się Rotenturm, to jednak na jednym opisana jest nieco inaczej - "Rothenthurmstrasse". Wydawać by się mogło, że taka różnica to zmiana co najwyżej kosmetyczna lub - najpewniej - zwykły błąd. Chyba jednak niezupełnie, jeżeli bowiem pojawienie się nazwy w brzmieniu "Rothenthurm" nie jest zwykłą pomyłką pisarską, to diametralnie zmiania to postać rzeczy.
Planem, na którym ulica opisana jest w ten przedziwny sposób, jest plan z 1901 roku, prezentowany już tutaj wielokrotnie plan Friedla.


Zadałem sobie nieco trudu i przewertowałem stare, jeszcze dziewiętnastowieczne (ale również i te z pierwszych dekad wieku dwudziestego) numery regionalnej i ponadregionalnej prasy i ze zdziwieniem zauważyłem, że zarówno w gazetach niemiecko-, jak i polskojęzycznych nazwa tej bielskiej ulicy podawana jest nierzadko w brzmieniu Rothenthurmstrasse! Przodował w tym Ilustrowany Kuryer Codzienny. Jednak nie tylko. Spisy szkolne bielskich techników, nekrologi i notatki w zestawieniach fabrykanckich, wreszcie przemysłowe listy adresowe podawały czasem nazwę ulicy w tym starym, archaicznym brzmieniu.
Czy więc rzeczywiście Rotenturmstrasse pierwotnie mogła zwać się Rothenthurmstrasse?

Sądzę, że tak. I myślę, że ma to swoje głębokie polityczne i historyczne uzasadnienie.

W czym rzecz?
Rothenthurm to gmina szwajcarskiego kantonu Schwyz. W 1798 Francja zajęła zbrojnie Szwajcarię, jednak po aneksji kilka kantonów, w tym i kanton Schwyz, podjęło walkę. Rozruchy zostały krwawo stłumione, jednak już w 1799 r. w kantonach tych rozpoczęła działalność szwajcarska partyzantka. Niezłomna postawa mieszkańców Schwyz, a szczególnie Rothenthurmu, stała się w Austrii i pozostałych krajach skupionych w Drugiej Koalicji Antyfrancuskiej symbolem walki ze znienawidzoną rewolucyjną Republiką Francuską.

Czy możliwe jest, że ulica w niedużym, peryferyjnym mieście Monarchii nosiła taką historyczno-polityczną nazwę? Niewykluczone. Odrodzenie pamięci o dzielnych Szwajcarach walczących przeciwko temu samemu wrogowi mogło przecież nastąpić w 1859 roku, kiedy wybuchła wojna francusko-austriacka (a to jest przecież okres, w którym wytyczana była ta główna ulica Żywieckiego Przedmieścia). Atyfrancuskie nastroje faktycznie mogły pchnąć włodarzy miasta do takiej politycznej deklaracji, tym bardziej, że ulica o takiej samej nazwie była już wówczas w... Wiedniu!

Całkiem więc możliwe, że w XIX wieku ulica została nazwana na cześć niezłomnego szwajcarskiego kantonu, a dopiero później przemianowano ją na bardziej neutralną z politycznego punktu widzenia ulicę Czerwonej Wieży. Mogło to być o tyle łatwiejsze, że przy ulicy faktycznie stała czerwona wysoka konstrukcja bielskiej Schrotturm. Wszystko wskazuje na to, że zmiana (czy to na skutek społeczno-politycznych zawirowań początku XX stulecia, czy przez zwykłą niefrasobliwość) przeszła w oczach współczesnych zupełnie niepostrzeżenie.


_______________________________________________

Ulica Batorego jest dziś ulicą nieco zapomnianą. Nie ma tu przecież atrakcji turystycznych, muzeów, parków i fontann. Odwiedzają ją tylko tutejsi mieszkańcy, pracownicy okolicznych firm i co najwyżej pasjonaci architektury, którzy zabłąkają się tu w poszukiwaniu nieumieszczonych w przewodnikach okazów historyzmu czy architektury przemysłowej. Jednak ta ulica ma swoją specyficzną atmosferę. Trochę senną, trochę podmiejską, trochę taką warsztatowo-fabryczną właśnie... Taką samą miała ćwierć wieku temu, kiedy zjawiłem się na jej bruku pierwszy raz i kiedy zadziwiła mnie tym specyficznym klimatem.
I niewiele się od tego czasu zmieniła...

2016-06-12 | Dodaj komentarz
Krzysztof Czyż
2016-07-05 00:18:44
Kolejny bardzo ciekawy wpis. W podobnym klimacie i także ciekawa jest leżąca w pobliżu ulica Młyńska, zaś po północnej stronie miasta bardzo lubię Podwale i Grażyńskiego. Pozdrawiam.
dziadek
2016-07-05 14:53:39
Ma Pan bardzo rozległą wiedzę na temat urbanistyki naszego miasta. Chylę czoła! Tyle napisać o takiej "zwykłej" ulicy jaką jest Batorego. Przyłączam się do sugestii przedmówcy - możeby coś tak o Młyńskiej dało się napisać?
Maciej P.
2016-07-05 21:18:09
Dziękuję, Panowie, za ciepłe słowo. Wiedzy mam ciągle za mało i ciągle szperam, szukam i przyswajam... Jeśli chodzi o ulicę Młyńską, to rozumiem doskonale - mnie też ta ulica fascynuje. Właśnie tak: fascynuje. I - szczerze mówiąc - przyprawia o dreszcze. Być może winę za to ponosi dość szczególne położenie u stóp posępnego wzgórza. A może ten jej charakter "końca świata". Proszę mi wierzyć, bardzo chciałbym przyjrzeć się tej ulicy bliżej i o ile czas i odwaga pozwolą, już niedługo postaram się zapuścić tam po zmroku. :-) Pozdrawiam serdecznie.
Angus
2016-07-06 08:28:26
fakt - Batorego ma wyjątkową atmosferę, jakby czas się tam zatrzymał- a przynajmniej było tak z 5 lat temu, gdy tam częściej zaglądałem. Trochę kojarzy mi się z krakowskim Podgórzem sprzed lat. Należałoby sprawdzić - wszak zmiany w naszym mieście w ostatnim czasie mogą zaskoczyć.
Maciej P.
2016-07-06 21:52:57
@Angus - coś w tym jest. W latach osiemdziesiątych mieszkałem krótko na Podgórzu. Faktycznie połączenie starej architektury, industrialnego charakteru i dzikiej zieleni tworzyło specyficzny klimat. Być może jakieś wspomnienie tamtych kilku tygodni w pamięci pozostało. I procentuje teraz na Żywieckim Przedmieściu. Ulice Batorego, Młyńska, Czajkowskiego, Łukasińskiego i Reymonta, razem z zielenią "górki" to miejsce szczególne. W naszym mieście jedyne takie. Specyficzne... Muszę przyznać, że nabieram coraz większej ochoty na ul. Młyńską. :-)
login_87
2016-07-11 11:47:43
Może przy okazju opisu ul Młyńskiej udało by się znaleźć jakieś informacje na temat kamienicy na rogu Młyńskiej i Michałowicza??
gjp
2020-10-13 09:38:11
"tym bardziej, że ulica o takiej samej nazwie była już wówczas w... Wiedniu" - a w Wiedniu to nie była właśnie Czerowna Wieża - https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rotenturmstra%C3%9Fe ?

Informacje:


Maciej P., czyli...
przybysz z daleka, do tego stopnia zakochany w dwumieście, że uczynił je swoim własnym. I swoich dzieci.
Niedokształcony podróżnik po miejscach, epokach, marzeniach i złudzeniach...
Zapatrzony w to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, oddany bez reszty przywoływaniu form minionych...

Archiwum:


2019
» listopad (1)

2018
» grudzień (1)
» kwiecień (1)
» marzec (3)
» luty (1)

2017
» maj (2)
» luty (1)

2016
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (2)
» lipiec (4)
» czerwiec (3)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (2)
» styczeń (4)

2015
» grudzień (4)
» listopad (4)
» październik (4)
» wrzesień (2)
» sierpień (3)
» czerwiec (1)
» maj (4)
» kwiecień (2)
» marzec (1)
» luty (3)

2014
» grudzień (1)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (1)
» czerwiec (1)
» kwiecień (2)
» marzec (2)
» luty (2)

2013
» lipiec (2)
» czerwiec (2)
» maj (1)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (1)
» styczeń (1)

2012
» grudzień (2)
» listopad (4)

Ostatnie komentarze


[gjp]
"tym bardziej, że ulica o takiej samej nazwie była już wówczas w... Wiedniu" - a...
[Maciej P.]
Jestem, jestem. Przepraszam za te wieczne opóźnienia (nawet w odpowiedziach na komentarze) ale tym razem...
[andrzej]
No, udało się przed rocznicą ostatniego wpisu wrócić do cierpliwie oczekujących. I ta zapowiedź kontynuacji...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 314933
Newsów: 93
Komentarzy: 346
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Tajemnica ulicy Czerwonej Wieży, blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała